Literatura

WILSON, Edward O. Biophilia. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1990. ISBN 9780674074422.

Kellert, S a Wilson, E. O. The Biophilia Hypothesis. 1995. Island Press, Washington, DC. 484 s. ISBN: 1-55963-148-1. Bulletin of Science, Technology & Society [online]. 15(1), 52–53. Dostupné z: doi:10.1177/027046769501500125

KELLERT, Stephen et al. Biophilic design: the theory, science, and practice of bringing buildings to life. Hoboken, N. J.: Wiley, 2008. ISBN 9780470163344.

BLANC, Patrick a Véronique LALOT. The vertical garden: from nature to the city. New York: W. W. Norton, 2008. ISBN 9780393732597.

CHAUDET, Geneviève a Ariane BOIXIÈRE-ASSERAY. Rostliny pro domov: nechte si vyčistit vzduch, který denně dýcháte. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2609-7.

FALKENBERG, Haike. Interior Gardens: Designing and Constructing Green Spaces in Private and Public Buildings. Basel: Birkhäuser Architecture, 2011. ISBN 9783034606202.

FUKALOVÁ, R. a kol. Světlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2013.

DELPRINCE, James M. Interior plantscaping: principles and practices. Clifton Park: Delmar Cengage Learning, 2013. ISBN 9781435439634.

AMJAD, Almusaed. Biophilic and bioclimatic architecture: analytical therapy for the next generation of passive sustainable architecture. Springer, 2014. ISBN 9781447157267.

KELLERT, Stephen R. a Elizabeth F. CALABRESE. The Practice of Biophilic Design [online]. 2014.

FEDIW, Kathy. The manual of interior plantscaping: a guide to design, installation, and maintenance. Portland, Oregon: Timber Press, 2015. ISBN 9781604695571.

COOPER, Cary. Human spaces report: Biophilic Design in the Workplace. Lancaster University, 2015.

KUČEROVÁ, K. Zaistenie zrakovej pohody človeka pri vnímaní rastlín. Nitra 2016. Diplomová práce. SPU Nitra.

European Interior Landscaping Organisation. EILO Brochure. Nizozemsko. 2017. [online]

Living Building Challenge. Biophilic Design Guidebook. International Living Future Institute, 2018. [online]

Související literatura

WILSON, Edward O. O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?. Praha: Lidové noviny, 1993. Edice 21. ISBN 80-710-6076-3.

WILSON, Edward O. Rozmanitost života: umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. Edice 21. ISBN 80-710-6113-1.

HÖLLDOBLER, Bert a Edward O. WILSON. Cesta k mravencům: umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?. Praha: Academia, 1997. Edice 21. ISBN 80-200-0612-5.

WILSON, Edward O. Konsilience: Jednota vědění: O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd.  Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 9788071063216.

WILSON, Edward O. Smysl lidské existence: evoluce a náš vnitřní konflikt. Praha: Dokořán, 2016. Aliter (Argo: Dokořán): Dokořán). ISBN 978-807-3637-668.

Erich Fromm. Lidské srdce.

Erich Fromm. Umění milovat.