Biofilní design

Cílem biofilního designu je vytvořit příjemné prostředí, které podporuje dobrou náladu, pohodu a kreativitu.

Přiblížením přírody modernímu člověku se biofilní design snaží, aby člověk znovu pocítil touhu přiblížit se přírodě.

Biofilní design vychází z biofilní hypotézy E. O. Wilsona, která tvrdí, že lidé mají vrozenou tendenci hledat spojení s přírodou a jinými formami života.

Biofilní design intenzivně pracuje s přírodninami: minerály, přírodními materiály a živými rostlinami, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Osvětlování rostlin se podrobně věnuje seriál článků Rostliny a světlo v biofilním interiéru

Seriál článků Literatura Odkazy

Pojem biofilie se někdy vykládá jako láska k životu, ale v tomto kontextu jde spíše o lásku či afinitu ke všemu živému. Některé slovníky cizích slov pod tímto heslem uvádějí pud sebezáchovy.