Rostliny a světlo v biofilním interiéru

Seriál „Rostliny a světlo v biofilním interiéru“ uveřejněný v letech 2018–2021 v časopise Světlo se zabývá osvětlováním rostlin jak z pohledu jejich fotosyntetických potřeb, tak z pohledu vidění člověka. Jednotlivé části jsou dostupné online:

 1. Základy biofilního designu. 2018/5, s. 22–23.
 2. Rostliny a světlo. 2018/6, s. 36–37.
 3. Jaké světlo působí na člověka. 2019/1, s. 22–24.
 4. Zrakové vjemy a zrakové pocity. 2019/2, s. 20–22.
 5. Psychologické a fyziologické účinky barev a světla. 2019/3, s. 27–29.
 6. Stanovení světelných podmínek v interiéru. 2019/4, s. 20–21.
 7. Charakteristiky světelných zdrojů (1). 2019/5, s. 30–31.
 8. Charakteristiky světelných zdrojů (2). 2019/6, s. 36–39.
 9. Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování rostlin. 2020/1, s. 18–21.
 10. Všeobecné kompoziční principy biofilního designu. 2020/2, s. 14–17.
 11. Zásady osvětlování rostlin. 2020/3, s. 34–36.
 12. Rostliny a světlo ve veřejných prostorách. 2020/4-5, s. 28–31.
 13. Rostliny a světlo v pracovních, školních a sociálních budovách. 2020/6, s. 38–41.
 14. Rostliny a světlo v bytech (1). 2021/1, s. 18–19.
 15. Rostliny a světlo v bytech (2). 2021/2, s. 40–42.
 16. Návrh osvětlení pro rostliny. 2021/3, s. 32–34.
 17. Uplatnění biofilního designu v interiéru. 2021/4-5, s. 28–29.

Autoři:

 • Ing. Stanislav Haš, CSc., Agroenergo: části 1–17.
 • Ing. Antonín Fuksa, NASLI & Blue step: části 1, 3–5, 12–17 (ed.)
 • Ing. Jan Kopřiva, Zahradnictví Tišnov: části 9–13
 • doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., FEKT VUT Brno: části 7, 8
 • Martin Lachman, Jungle Interiors: části 9, 12
 • Ing. Kristína Kučerová, Sanofi-Avenis Bratislava: část 10.