DALI a bezpečnost

V zařízeních DALI je pouze základní izolace vůči vodičům L a N. Svítidla se obvykle připojují pětižilovým kabelem (L, N, ⏚, DA+, DA-). Pokud se sběrnice vede samostatným kabelem, musí mít ochranný vodič. K zařízení v tomto případě vedou dva třížilové kabely (L, N, ⏚) a (DA+, DA-, ⏚). Pokud nějaké zařízení nemá svorku ⏚ (třída ochrany II), příslušný konec ochranného vodiče zůstane nezapojený. Z důvodu jištění kabelu však musí být opačný konec vodiče připojen k uzemnění.

Svítidla s rozhraním DALI jsou nepřetržitě připojena k síti, tj. i ve stavu, kdy jsou zhasnutá. Komponenty obvykle obsahují pulsní napájecí zdroje s ochranou proti přepěťovým špičkám (varistor za pojistkou). V případě delšího přepětí nebo vysokoenergetické špičky by mohlo dojít k jejich hromadné poruše. Lze proto vřele doporučit použití přepěťové ochrany již v hlavním rozvaděči domu nebo bytu (např. zn. Saltek, OEZ).