Malé DALI

„Malou instalaci DALI“ tvoří jedno nebo více svítidel a jeden nebo více vstupních prvků, nejčastěji stmívačů. V instalaci obvykle není přítomen samostatný aplikační řadič ani samostatný napájecí zdroj sběrnice, ale oba jsou obvykle integrovány do jednoho (hlavního) stmívače. Svítidla a hlavní stívač jsou propojeny pětižilově (L, N, ⏚, DA+, DA-). Další kompatibilní stmívače mohou být napájeny ze sběrnice (připojí se třížilově: DA+, DA-, ⏚, viz bezpečnost). Osvětlení tak lze ovládat z více míst.

Přívod z rozvaděče již může být třížilový. Pokud lze v budoucnosti předpokládat přechod na centralizovaný systém ovládání osvětlení, doporučuje se vést pětižilový kabel až do rozvaděče.

Toto zapojení obvykle nevyžaduje prvotní konfiguraci. V některých případech (např. ložnice) je vhodné vyzkoušet chování systému při výpadku proudu a následném obnovení dodávky. Pokud se svítidla nechtěně rozsvítí nebo probliknou, je vhodné (pomocí počítače) nakonfigurovat intenzitu při zapnutí/výpadku sběrnice na „zhasnuto“.

Některá zařízení malého DALI lze instalovat do krabic za běžné vypínače či tlačítka, kterými se potom osvětlení ovládá. Lze proto doporučit používání hlubších instalačních krabic pro vypínače.