Sběrnice DALI

Sběrnice DALI má dva pracovní vodiče (často značené DA+, DA-). Tyto vodiče jsou z pohledu sběrnice DALI záměnné*. Většinou jsou součástí pětižilového připojovacího kabelu a mají stejný průřez jako vodiče L a N. Více též DALI a bezpečnost. Maximální délka segmentu je několik set metrů, v závislosti na průřezu vodiče. U delšího vedení se použije DALI Repeater.

Sběrnice má topologii stromu a slouží pro obousměrnou komunikaci a zároveň i pro napájení komunikačních rozhraní zařízení nebo pro kompletní napájení vstupních prvků. Sběrnici musí napájet napájecí zdroj DALI – samostatný nebo integrovaný v aplikačním řadiči. Připojená zařízení odebírají ze sběrnice proud (typicky několik mA/zařízení) a napájecí zdroj musí poskytovat proud vyšší než součet proudů všech připojených zařízení. Úrovně napětí na sběrnici jsou 0–16 V, přenosová rychlost je 1200 b/s a používá se kódování Manchester. Komunikaci zahajuje aplikační řadič (může být jeden nebo více). Podřízená zařízení ve vyhrazeném čase odpovídají.

DALI umožňuje adresovat všechna připojená/ovládaná zařízení najednou (Broadcast), po skupinách (Group) nebo jednotlivě (Address). K dispozici je 64 adres a 16 skupin ovládaných zařízení. Některá svítidla mohou obsahovat více zařízení/adres. Je-li třeba adresovat více zařízení, použije se DALI expandér.

Při uvedení do provozu je třeba všem zařízením přidělit adresy. Adresu je rovněž třeba přidělit v případě výměny komponentu. Zařízení se obvykle nakonfigurují do skupin (např. podle místností). Pro konfiguraci zařízení lze použít počítač s připojeným konvertorem rozhraní (např. DALI USB) a s konfiguračním softwarem (např. Master Configurator). Pokud jsou konfigurační prostředky a komponenty ve svítidlech od stejného výrobce, lze konfigurovat i proprietární parametry. Konfiguraci DALI také nabízejí některé řídící jednotky pro chytré domácnosti.

* Tyto svorky mají u mnoha zařízení alternativní využití, např. pro protokol PUSH. Pro toto využití nemusejí být záměnné.