Svítidla DALI

Svítidla se rozhraním DALI mají pětipólovou svorkovnici a připojují se pětižilovým kabelem. Kromě běžných svorek L, N a uzemnění jsou zde navíc dvě svorky DALI, často značené DA+ a DA–.

Pětipólová svorkovnice Tridonic SLK 5

Doporučené barevné značení vodičů:

DA+ šedý
DA– černý
(L hnědý, N modrý, ⏚ žluto-zelený)

 

Viz DALI a bezpečnost.