Velké DALI

„Velké instalace DALI“ oproti malým obsahují samostantý aplikační řadič. V něm může být integrován napájecí zdroj sběrnice anebo může být rovněž samostatný. Svítidla DALI se připojují pětižilovými kabely.

Vstupní zařízení na sběrnici DALI

Vstupní zařízení (tlačítka, stmívače, voliče scén nebo senzory) jsou připojena ke sběrnici DALI. Pokud vyžadují síťové napájení, připojují se rovněž pětižilovým kabelem. Pokud jsou napájena ze sběrnice DALI, mohou se připojit třemi vodiči (DA+, DA- a ⏚, viz bezpečnost). Aplikační řadič načítá stav vstupních zařízení a podle vloženého algoritmu zasílá instrukce do ovládaných zařízení.

Vstupní zařízení jiná než DALI

Pokud je komunikace aplikačního řadiče se vstupními prvky vyřešena jiným způsobem než po sběrnici DALI, například pomocí systému pro inteligentní domácnosti/budovy, není nutné do krabic vypínačů zavádět pětižilový kabel jako v předchozím případě. Zapojování se tak zjednoduší, avšak takovou instalaci může být velmi obtížné upravit v případě požadavku přechodu na jiný systém.

Flexibilita

V některých případech se zadavatel rozhodne pro změnu řídícího systému. Z důvodu maximální flexibility lze doporučit vedení pětižilového kabelu i k ovládacím prvkům a senzorům, nebo alespoň k některým z nich. Pokud se pro osvětlení v každé místnosti zřídí rozvodná krabice, lze instalaci v místnosti relativně snadno překonfigurovat např. na „malé DALI“ nebo na ovládání protokolem PUSH. Instalační krabice pro vypínače je vhodné volit co nejhlubší (43 nebo 66 mm). Tyto postupy mohou usnadnit základní zprovoznění osvětlení v případě poruchy řídícího systému, kdy není rychle k dispozici jeho náhrada.